Formalności Pogrzebowe

Organizujemy pogrzeby w obrządku religijnym, uroczystości świeckie oraz połączone z kremacją, wykonujemy również ekshumacje.

Współpracujemy z kwiaciarnią OLIVIA znajdującą się w Chrzanowie przy ul. W. Sikorskiego 1F, jak i również możemy odebrać kwiaty z innych kwiaciarni.

Załatwiamy sprawy związane z zasiłkiem pogrzebowym w ZUS w imieniu rodziny.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZGONU:
W DOMU:
– wzywamy pogotowie ratunkowe lub lekarza z dyżuru całodobowego by stwierdzić zgon,
– gdy potwierdzą zgon należy zadzwonić do wybranego zakładu pogrzebowego by zabrać osobę zmarłą do naszej chłodni,
– z kartą informacyjną wybieramy się do lekarza rodzinnego by wypisał kartę zgonu,
– z kartą zgonu udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego (w miejscowości gdzie nastąpił zgon) po akt zgonu.
W SZPITALU:
– kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący osobę zmarłą (należy mieć przy sobie swój dowód osobisty i osoby zmarłej)
– z kartą zgonu udajemy się Urzędu Stanu Cywilnego (w miejscowości gdzie nastąpił zgon) po akt zgonu
– posiadając akt zgonu należy w swojej parafii ustalić termin pogrzebu,
– udajemy się do zakładu pogrzebowego wybranego przez Państwa w celu wybrania trumny/urny, kwiatów, klepsydr oraz podania dokładnego terminu pogrzebu,
– dostarczamy do prosektorium ubrania i powiadamiamy, który zakład będzie odbierał osobę zmarłą.
W HOSPICJUM:
– kartę zgonu wystawia lekarz prowadzący osobę zmarłą (należy mieć przy sobie swój dowód osobisty i osoby zmarłej)
– z kartą zgonu udajemy się Urzędu Stanu Cywilnego (w miejscowości gdzie nastąpił zgon) po akt zgonu
– posiadając akt zgonu należy w swojej parafii ustalić termin pogrzebu,
– udajemy się do zakładu pogrzebowego wybranego przez Państwa w celu wybrania trumny/urny, kwiatów, klepsydr oraz podania dokładnego terminu pogrzebu.
ZGON NAGŁY:
– jeżeli na miejscu zdarzenia jest policja bądź prokuratura to udajemy się do prokuratury po zezwolenie na odbiór osoby zmarłej
– jeżeli została zażądana sekcja zwłok to po kartę zgonu udajemy się do Zakładu Medycyny Sądowej, w którym się sekcja odbyła
– jeżeli odstąpiono od sekcji to z zezwoleniem udajemy się do lekarza po kartę zgonu,
– z kartą zgonu udajemy się Urzędu Stanu Cywilnego (w miejscowości gdzie nastąpił zgon) po akt zgonu
– posiadając akt zgonu należy w swojej parafii ustalić termin pogrzebu,
– udajemy się do zakładu pogrzebowego wybranego przez Państwa w celu wybrania trumny/urny, kwiatów, klepsydr oraz podania dokładnego terminu pogrzebu.

Zasiłek pogrzebowy wynosi 4000,00 zł.

Dokumenty potrzebne do załatwienia zasiłku pogrzebowego przez zakład pogrzebowy:
– akt zgonu,
– w przypadku męża/żony – akt zgonu, córki (brak zmiany nazwiska) – akt urodzenia, córki (zmiana nazwiska) – akt małżeństwa, syna – akt urodzenia, siostry/brata – akt urodzenia, wnuka/wnuczki – akt małżeństwa rodziców i akt urodzenia wnuka/wnuczki,
– jeżeli osoba zmarła była pracownikiem wówczas potrzebujemy zaświadczenia z zakładu pracy o odprowadzanych składkach do ZUS.

EKSHUMACJA:
– pierwszy krok to ustalenie cmentarza, gdzie mają być szczątki osoby zmarłej przeniesione – jeżeli cmentarz jest parafialny należy udać się do Księdza, jeżeli cmentarz jest komunalny należy udać się do Komunalki i omówić wszystkie szczegóły, należy również powiadomić grabarzy,
– następnie należy udać się do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej by wypełnić druki związane z ekshumacją.

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Chrzanowie znajduję się:
ul. Grzybowskiego 7
tel. 32 623 24 07
email: chrzanow@psse.malopolska.pl

– trzecim krokiem jest zgłoszenie się/zawiadomienie wybranego przez siebie zakładu pogrzebowego by przeprowadzili ekshumację,
– następnym krokiem po zgodzie Sanepidu musimy poinformować zakład pogrzebowy i grabarzy w jakim terminie odbędzie się ekshumacja.
Ekshumacje trwają od 16 października do 15 kwietnia. Można ją wykonać po upływie 14 dni od otrzymania zgody.